شماره ۱ / تابستان ۹۱

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

کثرت تجربه سینمایی
نوشته جفری اُبرایِن / ترجمه سحر دریاب - مهدی پارسا


نگاهی به «درخت زندگی» به عنوان سینمای بیان نشدنیها

مشکل عدم اطمینان
نوشته مایکل کُرِسکی / ترجمه پارسا توکلی


درباره «ورثه» الکساندر پین

لذت مالیخولیا
نوشته استفان دولرم / ترجمه مسعود منصوری


گفت و گو با لارس فون تری یه