شماره ۱ / تابستان ۹۱

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

موسیقی فیلم

هنر آهنگسازی فیلم (قسمت اول)

هنر آهنگسازی فیلم (قسمت اول)
نوشته کاترین کَلینک / ترجمه امید رهنمایی


آهنگسازان فیلم از کجا آمده اند؟ موسیقی متن یک فیلم را چگونه می سازند؟ روش کار آنها چیست و در منطقه های جغرافیای گوناگون، حوزه های کاری متفاوت، و دوره های تاریخی مختلف چگونه تغییر می کند؟ ...