شماره ۱ / تابستان ۹۱

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش فرصتی ست برای طرح موضوعات سـینمایی؛ در هر شـماره مجـموعه مقالاتی در حد طرح موضوع، برای اشاره به یک ایده یا برای احیای یک نکته و ماجرا گردآوری می شوند. «پنجـره عقبی» در پـی تکرار الگوی «پرونده های موضـوعی» مرسـوم نیسـت، بلکه قصد دارد به موضوع خود به عنوان ابژه ای برای «دید زدن» بپردازد.

طعم آمریکا
نوشته ی آنتوان دوبک / ترجمه ی مسعود منصوری


این مقاله ترجمه مقدمه کتابی ست به نام «طعم آمریکا» که کایه دو سینما در سال 2001 و مصادف با پنجاهمین سالگرد انتشار این ماهنامه چاپ کرده است. اهمیت این نوشته در این است که جایگاه سینمای آمریکا برای کایه ای ها را به طور خلاصه شرح می دهد.
...

قهرمان فاتح در بزرگداشت اندرو ساریس
نوشته ی کنت جونز / ترجمه ی وحید مرتضوی


در کانون بحثهای تاریخی «سینمای اروپا یا آمریکا» نامهای مشخص جریان سازی نشسته اند. اندرو ساریس و کتاب سینمای آمریکایش یکی از آنهاست. این نوشته که در شماره می/ژوئن فیلم کامنت (2005) چاپ شده، نگاهی دارد به کارنامه ی پنجاه ساله ساریس و اهمیت انتقادی نقش او ...

داستانگویی اروپایی در مقابل داستانگویی آمریکایی در فیلم «مرد سوم»
نوشته ی ریچارد رسکین / ترجمه ی فرناز حائری


چارلز درازین در کتابی درباره فیلم مرد سوم، به شرح تضاد میان داستانگویی آمریکایی و داستانگویی اروپایی در فیلم و همچنین شرح تضاد شــیوه آمریکایی و اروپایی در روابط میان تهیه کنندگان و عوامل فیلم می پردازد.
...

میوه ممنوعه
نوشته ی نیلز وایزبرگ / ترجمه ی مهدی فهیمی


جیل فربز و سارا استریت در مقدمه آخرین کتابشان، «سینمای اروپا»، به ظواهر رابطه میان سینمای اروپا و آمریکا می پردازند. آنها اذعان دارند که تعهدی که دارند، پیچیده است، ...

دوست آمریکایی
ترجمه ی سعید نوری


ساعت هشت شب جمعه هفده اکتبر سال 2008 سینماتک فرانسه به مناسبت مروری که بر آثار دنیس هاپر بازیگر و فیلمساز آمریکایی در این فصل از برنامه هایش آغاز کرده بود، فیلم «دوست آمریکایی» ساخته ویم وندرس در سال 1977 با بازیگری دنیس هاپر را با حضور این دو سینماگر به نمایش گذاشت. بعد از نمایش فیلم، گفت و گویی میان کارگردان، بازیگر و یکی از تماشاگران فیلم، یعنی مدیر اجرایی سینماتک «سرژ توبیانا» برقرار شد که شرحش را در این قسمت می خوانید.
...

استودیوها
نوشته ی حمیدرضا کشانی


معرفی مهمترین و قدیمی ترین استودیوهای هالیوود و اروپا