شماره ۱ / تابستان ۹۱

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش در پی انعکاس هر گونه فعالیتی ست که عامل مشترک فیلم و سینما آنها را به هم پیوند داده: فعالیتهایی که از نظر تنوع، گستردگی، اهمیت و تاثیرگذاری، منحصر به فرد هستند و در زندگی روزمره، نقشی یکه و جایگزین ناپذیر یافته اند. مصداقها و مثالها فراوانند: دوره های فیلم بینی دوستانه و رسمی، حضور در جشنواره ها، انواع کارگاه ها، فیلمسازی شخصی، گپ و گفتهای سینمایی در خانه ها، کافه ها و اینترنت و غیره. در «زندگی شهری» بنا داریم از چنین فعالیتهایی بگوییم، از تجربه های دوستداران و عشاق فیلم با زبان و قلم خود آنان.

یادداشتهایی درباره سینما رفتن


یادداشتهایی از
پرستو خوشفکر، سپهر گودرزی و کیوان سررشته

فقدان عشق خنده در سینمای ما
نوشته پونه افتخاری


آپارتمان از آن دسته فیلمهایی ست که حسرت یک کمدی عشقی آبرومند را در سینمای ایران بیدار می کند. ژانر به شدت محبوبی که کافی ست کمی از «بد بودن» فاصله بگیرد تا فروشش را تضمین کند. ...

یک اثر کلاسیک شده قدرناشناخته
نوشته گرم فولر / ترجمه پونه افتخاری


پنجاه و دو سال پیش، «آپارتمان» بیلی وایلدر و «روانی» هیچکاک همزمان در یک هفته اکران شدند، یادآوری یکی از این دو فیلم هم کافی بود که فراموش نکنیم چقدر فقیر شده ایم. فیلمها هیچ نقطه اشتراکی ندارند، جز یک مرد تنهای عزب، که هر کدام رویکرد خاصی را اتخاذ می کنند تا فقط کمی بیشتر مهمان مونث شان را در خانه نگه دارند. ...