شماره ۱۰ / پاییز ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

غول
زندگی و آثار هاوارد شُور

نوشته آرش خسرونژاد

حلقه تم ها
تم هایی از «ارباب حلقه ها» با توضیحات هاوارد شُور

نوشته آرش حقیقی

من جادو خلق می کنم
گفتگو با رامین جوادی، آهنگساز سریال «بازی تاج و تخت»

ترجمه رعنا طاهرزاده