شماره ۱۰ / پاییز ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش فرصتی ست برای طرح موضوعات سینمایی؛ در هر شماره مجموعه مقالاتی در حد طرح موضوع، برای اشاره به یک ایده یا برای احیای یک نکته و ماجرا گردآوری می شوند. «پنجره عقبی» در پی تکرار الگوی «پرونده های موضوعی» مرسوم نیست، بلکه قصد دارد به موضوع خود به عنوان ابژه ای برای «دید زدن» بپردازد.

برخاسته از خاکستر
هشت سال سواری افسارگسیخته سینمای هنگ کنگ در اوج و فرود

نوشته گردی هندریکس / ترجمه الهام خشه چی

هنگ کنگ دهه هشتاد: فرشتگان مغضوب

نوشته استفان دومِنیلدو / ترجمه مهدیس محمدی

چانِ کاربلد

نوشته دِیو کِر / ترجمه فرزام امین صالحی

دوگانه روایت و تصویر در سینمای جان وو
از هنگ کنگ تا هالیوود

نوشته نوید پورمحمدرضا

قطعه های زمان
ونگ کار وای و ماندگاری خاطره

نوشته چاک استفنز / ترجمه سوفیا مسافر