شماره ۱۰ / پاییز ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش در پی انعکاس هر گونه فعالیتی است که عامل مشترک فیلم و سینما آنها را به هم پیوند داده: فعالیتهایی که از نظر تنوع، گستردگی، اهمیت و تاثیرگذاری، منحصر به فرد هستند و در زندگی روزمره، نقشی یکه و جایگزین ناپذیر یافته اند. مصداقها و مثالها فراوانند: دوره های فیلم بینی دوستانه و رسمی، حضور در جشنواره ها، انواع کارگاه ها، فیلمسازی شخصی، گپ و گفتهای سینمایی در خانه ها، کافه ها و اینترنت و غیره. در «زندگی شهری» بنا داریم از چنین فعالیتهایی بگوییم، از تجربه های دوستداران و عشاق فیلم با زبان و قلم خود آنان.

در جستجوی سینمای نامرئی
خاطراتی از سینمای خیابان لافایت

نوشته اسکای سیتی / ترجمه کتایون یوسفی

سرودهای واقعیت: تمام خاطرات لس آنجلس
تصویر شهر در «لس آنجلس نقش خودش را بازی می کند» ساخته تام اندرسون

نوشته علی سینا آزری

مرثیه ای برای بک ویلیامز
به یاد و احترام رابین ویلیامز

نوشته آرش خسرونژاد