شماره ۱۱ / زمستان ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش فرصتی ست برای طرح موضوعات سینمایی؛ در هر شماره مجموعه مقالاتی در حد طرح موضوع، برای اشاره به یک ایده یا برای احیای یک نکته و ماجرا گردآوری می شوند. «پنجره عقبی» در پی تکرار الگوی «پرونده های موضوعی» مرسوم نیست، بلکه قصد دارد به موضوع خود به عنوان ابژه ای برای «دید زدن» بپردازد.

من میهن پرست دهه بیست هستم
گفتگو با الکساندر کلوگه

نوشته کندیس ویرت / ترجمه محسن کاس نژاد

خلسه بزرگ هرتسوگ فیلمساز
کارنامه ورنر هرتسوگ تا پایان دهه هفتاد

نوشته لارنس اتول / ترجمه مهدیس محمدی

جاده تا ابد ادامه دارد
مروری بر فیلمهای اولیه ویم وندرس

نوشته نیک رودیک / ترجمه فرزام امین صالحی

چهار دختر فاسبیندر
فاسبیندر و آلمان بعد از جنگ

نوشته هارلَن کِنِدی / ترجمه مجتبا آل سیدان

خشونت چگونه شکل می گیرد و به کجا می انجامد
فولکر شلندُرف و اقباس ادبی در سینمای نوین آلمان

نوشته امیر خضرایی منش

سیمای هنرمند در جوانی
نگاهی با آثار اولیه مارگاریته فُن تروتا

نوشته امیر حسین سیادت