شماره ۱۱ / زمستان ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

زندگی شهری

تصویرهای احساس

این بخش در پی انعکاس هر گونه فعالیتی است که عامل مشترک فیلم و سینما آنها را به هم پیوند داده: فعالیتهایی که از نظر تنوع، گستردگی، اهمیت و تاثیرگذاری، منحصر به فرد هستند و در زندگی روزمره، نقشی یکه و جایگزین ناپذیر یافته اند. مصداقها و مثالها فراوانند: دوره های فیلم بینی دوستانه و رسمی، حضور در جشنواره ها، انواع کارگاه ها، فیلمسازی شخصی، گپ و گفتهای سینمایی در خانه ها، کافه ها و اینترنت و غیره. در «زندگی شهری» بنا داریم از چنین فعالیتهایی بگوییم، از تجربه های دوستداران و عشاق فیلم با زبان و قلم خود آنان.

تصویرهای احساس
گزیده ای از ویژه نامه هفتصدمین شماره مجله «کایه دو سینما»

نوشته مسعود منصوری

با یادداشتهایی از:

پدرو آلمادووار (کارگردان، اسپانیا) ترجمه محمدرضا شیخی
ژان کلود کری یر (فیلمنامه نویس، فرانسه) ترجمه آمینه شریفی
دیوید گوردون گرین (سینماگر، آمریکا) ترجمه آمینه شریفی
تلما اکونماکر (تدوینگر، آمریکا) ترجمه رعنا طاهرزاده
کلر دنی (سینماگر، فرانسه) ترجمه م
مانوئل دی اولیویرا (کارگردان، پرتغال) ترجمه محمدرضا شیخی
دیوید لینچ (کارگردان، آمریکا) ترجمه رعنا طاهرزاده
دومینیک ساندا (هنرپیشه، فرانسه) ترجمه رعنا طاهرزاده
ژیل ژاکوب (رئیس جشنواره کن، فرانسه) ترجمه محمدرضا شیخی
جیا ژانگ که (کارگردان، چین) ترجمه رعنا طاهرزاده
فیلیپ گراندریو (سینماگر، فرانسه) ترجمه مسعود منصوری
ریموند بلور (نویسنده، فرانسه) ترجمه مسعود منصوری
مارتین اسکورسیزی (سینماگر، آمریکا) ترجمه آمینه شریفی
جیمز گری (سینماگر، آمریکا) ترجمه آمینه شریفی
سرژ توبیانا (مدیر سینماتک فرانسه) ترجمه م
هونگ سانگ سو (سینماگر، کره) ترجمه آمینه شریفی
دیوید کراننبرگ (سینماگر، کانادا) ترجمه آمینه شریفی
ژان دوشه (منتقد، فرانسه) ترجمه مسعود منصوری
فرانسیس فورد کوپولا (سینماگر، آمریکا) ترجمه مهدیس محمدی