شماره ۱۲ / بهار ۹۴

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

استنلی کوبریک و زیبایی شناسی گروتسک
بحثی پیرامون مولفه های سبکی ِ فیلمساز

نوشته جیمز نیرمور / ترجمه مهدیس محمدی

قاتل درون
درباره «دنباله رو» ساخته برناردو برتولوچی

نوشته دیوید تامپسون / ترجمه فرزام امین صالحی

حفظ و نگهداری فیلم در دوران دیجیتال

نوشته متیو دِسِم / ترجمه امیر خضرایی منش

آتش جاودانی
در بزرگداشت هارون فاروکی (2014-1944) فیلمساز تجربی آلمانی

نوشته پوریا سهامی / ترجمه آندره آ پیکارد