شماره ۱۲ / بهار ۹۴

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

ایده هایی درباره سینمای ایران
از دریچه جشنواره ی سی و سوم فیلم فجر

نوشته نوید پورمحمدرضا

سال بی باران
نگاهی گذرا به چند فیلم سی و سومین جشنواره فیلم فجر

امیر حسین سیادت

خوابیدن بر چمن های تابستان
به بهانه چلچلی خوانی فیلم «مسافر»

نوشته سینا دادخواه

چگونه پای اجدادمان به سینما باز شد؟
درباره صحاف باشی و سینمای او

نوشته عباس بهارلو