شماره ۱۲ / بهار ۹۴

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

آوای وحش
درباره «وداع با زبان» ساخته ژان-لوک گدار

نوشته ژواکیم لوپاستیه / ترجمه راز گلستانی فرد

سایه آبی پینچون
درباره «عیب ذاتی» ساخته پل توماس اندرسن

نوشته جفری اُبراین / ترجمه فرزام امین صالحی

یه درون ناشناخته
درباره «حاوحا» ساخته لیساندرو آلونسو

نوشته کوئنتین / ترجمه آیین فروتن

زهرآلودگی نقاب های افسانه ای
درباره «فورس ماژور» ساخته روبن استلاند

نوشته آنجلو مورِدا / ترجمه حسین عیدی زاده

از زمین به ماه
درباره «افسانه شاهزاده کاگویا» ساخته ایسائو تاکاهاتا

نوشته استفان دو مِنیلدو / ترجمه محمدرضا شیخی

اتوبیوگرافی یک دروغگو
درباره «رقص واقعیت» و بازگشت آلخاندرو خودوروفسکی به فیلمسازی

نوشته کوئنتین / ترجمه کسرا کرباسی

من برتر
درباره «بردمن یا موهبت نطلبیده جهل» ساخته آلخاندرو گونسالس اینیاریتو

نوشته مایکل کورسکی / ترجمه ندا بهرامی نژاد

که خیانت بمیرد
درباره «اتاق آبی» ساخته متیو آمالریک

علی سینا آزری

گذشته حضور دارد
درباره «بابادوک» ساخته جنیفر کنت

نوشته مایکل کورسکی / ترجمه رعنا طاهر زاده

کوره راهِ جانکاهِ رستگاری
مروری بر «وحشی» ساخته ژان-مارک وَله

مسعود منصوری

مینه لی گرفتار در تار عنکبوتش
نگاهی کوتاه به «تار عنکبوت» ساخته وینسنت مینه لی

نوشته سرژ دنه / ترجمه مسعود منصوری