شماره ۱۲ / بهار ۹۴

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

از تین پن الی تا هالیوود
درباره زندگی و آثار جرج گرشوین

نوشته آرش حقیقی

زندگی بدون موسیقی پوچ است
مروری بر زندگی و آثار آندره پره وین

نوشته رعنا طاهرزاده

تحول موسیقایی زوج هنری لرنر و لولو
درباره «بانوی زیبای من» بر اساس نمایشنامه «پیگمالیون» اثر جرج برنارد شاو

نوشته کن سَویج / ترجمه رعنا طاهرزاده