شماره ۱۳ / تابستان ۹۴

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

نگاه خیره موش کور
درباره «زندگی رایلی» واپسین فیلم آلن رنه

نوشته وریس نِلِپو / ترجمه آیین فروتن

«دیوانه» از فیلم ها
ستایشی سینمایی از سریال «مردان خیابان مدیسن»

نوشته مایکل کرسکی / ترجمه رعنا طاهرزاده

یک زندگی زیباتر
گفتگو با تسای مینگ-لیانگ به بهانه آخرین فیلمش «سگ های ولگرد»

نوشته نیک پینکرتون / ترجمه مهدی جمشیدی

مستر شات
نگاهی به دوره دیجیتالی متاخر تسای مینگ-لیانگ به بهانه «سگ های ولگرد»

نوشته بلیک ویلیامز / ترجمه مهدیس محمدی

خانه را روشن می کنند، و ...
نگاهی به «آقای ترنر» ساخته مایک لی

نوشته امیر حسین سیادت

چرا در سطح نمی مانی؟
نگاهی به «فاکس کچر» ساخته بنت میلر

نوشته نوید پورمحمدرضا

این سرزمین من است
درباره «بازیگر» ساخته رابرت گرین

نوشته علی سینا آزری

طراحی زنان
درباره «خدای ماشینی» ساخته الکس گارلند

نوشته آدام نیمن / ترجمه ندا بهرامی نژاد

در جستجوی نیکبختی
درباره «دختری که رفت» ساخته دیوید فینچر

نوشته آدام نیمن / ترجمه فرزام امین صالحی

واپسین فیلم معطوف به خود سینمای کلاسیک
بازخوانی «فدورا» 1978 ساخته بیلی وایلدر

نوشته مارک سریزوئلو / ترجمه محمدرضا شیخی