شماره ۱۴ / پاییز ۹۴

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

مانوئل دو الیویرا: معما
طرحی کلی از زندگی و کارنامه فیلمساز

نوشته آنتونیو پرتو / ترجمه مهدیس محمدی

پول نفرین شده
نگاهی به «ژبو و سایه» واپسین ساخته مانوئل دو الیویرا

نوشته ماتیاس لاوَن و آنتونیو پرتو / ترجمه محمدرضا شیخی

راندن با باستر کیتون
نگاهی به سه فیلم نخست مجموعه «مد مکس»

نوشته مسعود منصوری

خشم آتش
درباره «مد مکس: جاده خشم» ساخته جرج میلر

نوشته ژان سباستین شووَن / ترجمه محمدرضا شیخی

قاب ها: نامه ای «به معشوقه ای در دوردست»
درباره «عشق دیوانه» ساخته جسیکا هاسنر

نوشته علی سینا آزری

بصیرت هایی از نور
نگاهی به «ساپینزا» ساخته اوژن گرین

نوشته مایکل کُرسکی / ترجمه بشیر سیاح

نگریستن در جهان گلخانه ای
درباره ماریا اشپت و فیلم تازه اش «دختر»

نوشته آیین فروتن

آن چهره
در ستایش طراوت بیانگرانه جولین مور

نوشته اریک هاینز / ترجمه ندا بهرامی نژاد

شکاکان با احمق ها اشتباه گرفته نخواهندشد
درباره «مامی» ساخته گزاویه دُلان

نوشته ژان سباستین ماسار / ترجمه امینه شریفی

فیگور «پسر جوان»
نگاهی دیگر به «مامی» ساخته گزاویه دُلان

نوشته مسعود منصوری