شماره ۱۵ / زمستان ۹۴

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

عشق های پنهانی
درباره «سایه زن ها» ساخته فیلیپ گرل

نوشته ژان سباستین شووَن / ترجمه راز گلستانی فرد

جاده ارواح
درباره «اسب پول» ساخته پدرو کوستا

نوشته ژاک رانسیر / ترجمه مهدی سنگلجی

پیکسار یا عصر انسان
درباره «پشت و رو» ساخته پیت داکتر

نوشته ژان فیلیپ تسه / ترجمه محمدرضا شیخی

هنر دوست داشتن
درباره «دنیای ژوراسیک» ساخته کالین تره وارو

نوشته کمی برونل / ترجمه زهره مهدی زاده

کلاف سردرگم واقعیت
درباره «واقعیت» ساخته کوئنتین دوپیو

نوشته جاناتان رامنی / ترجمه فرزام امین صالحی

راهنمای فیلم
راهنمای فیلم های روز

ونسان فلس ندارد (۲۰۱۴) - کارگردان: توما سالوادور    مسعود منصوری
کمر قرمز (۲۰۱۴) - کارگردان: آنتوان بارو    آیین فروتن
قبیله (۲۰۱۴) - کارگردان: میروسلاو اسلابوشپیتسکی    وحید مرتضوی
مادرم (۲۰۱۵) - کارگردان: نانی مورتی    مهدی امیدواری
بانوی آمریکا (۲۰۱۵) - کارگردان: نوآ بامباک    مهدی پهلوان زاده
ویکتوریا (۲۰۱۵) - کارگردان: سباستین شیپر    فلورانس مایار / مهدیس محمدی
کبوتری نشسته بر شاخه درخت به هستی می اندیشد
(۲۰۱۴) - کارگردان: روی اندرسن    گاسپار نکتو / مهدیس محمدی
جوانی (۲۰۱۵) - کارگردان: پائولو سُرنتینو    ونسان ملوزا / مهدیس محمدی

واهمه های ملموس
مروری بر کارنامه وس کریون (۲۰۱۵-۱۹۳۹)

نوشته الیویه پِر / ترجمه مریم رزازی

چیزی می آید!
درباره «تعقیب می کند» ساخته رابرت میچل

نوشته مایکل کُرسکی / ترجمه علی سینا آزری

تردید
ایده های درباره سینمای وحشت معاصر

نوشته آدرین مارتین / ترجمه کامران معتمدی

پل و کیالی، نگاهی اجمالی

نوشته ونسان پُلی / ترجمه امینه شریفی

شلیک اما به وقت نامناسب
مروری دیرهنگام بر «خواب زمستانی» ساخته نوری بیلگه جیلان

نوشته وحید مرتضوی

بهای زندگی
درباره سینمای برادران داردن

نوشته امانوئل بوردو / ترجمه مسعود منصوری