شماره ۱۵ / زمستان ۹۴

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش فرصتی ست برای طرح موضوعات سینمایی؛ در هر شماره مجموعه مقالاتی در حد طرح موضوع، برای اشاره به یک ایده یا برای احیای یک نکته و ماجرا گردآوری می شوند. «پنجره عقبی» در پی تکرار الگوی «پرونده های موضوعی» مرسوم نیست، بلکه قصد دارد به موضوع خود به عنوان ابژه ای برای «دید زدن» بپردازد.

بوطیقای مقاومت
بازخوانی سینمای اُزو با نگاهی تازه به «کلیت» آن

نوشته ریچارد کامبز / ترجمه عیسی دهقان

زنان خشمگین اُزو
حرکات کوچک و ژستهای کاراکترها در سینمای اُزو

نوشته شیگه هیکو هاسومی / ترجمه کتایون یوسفی

زنان دیگر
طرحی کلی از سینمای میکیو ناروسه

نوشته کریس فوجیوارا / ترجمه آیین فروتن

میزوگوچی و آزادی
نگاهی به پیوند استتیک و تماتیک در کار فیلمساز بزرگ

نوشته تگ گالاگر / ترجمه مهدیس محمدی

در بی تکیه گاهی: شناور در میان ابرها
ستسو کوهارا و هنر بازیگری اش

نوشته علی سینا آزری

عبور از میان تصاویر
هنر بازیگری هیدکو تاکامینه

نوشته کریس فوجیوارا / ترجمه بشیر سیاح

نامه عاشقانه
هنر بازیگری کینویو تاناکا

نوشته کریس فوجیوارا / ترجمه ندا بهرامی نژاد

آقای میزو! ما همه صدای مادر را شنیدیم
درباره «صدا» در «سانشوی مباشر»

نوشته نوید پورمحمدرضا

مرزهای عمودی و محفظه های بسته
هنر میزانسن در واپسین فیلم ناروسه «ابرهای پراکنده» (۱۹۶۷)

نوشته آیین فروتن