شماره ۱۶ / بهار ۹۵

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

اشتراک

تماس با ما

© 2013 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

از دغدغه های اجتماعی تا تجربه های زیبایی شناختی
نگاهی گذرا به سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

آزاده جعفری

یک اژدها، در محاصره دردهای اجتماعی
گزارشی از سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

بهزاد وفاخواه

... آن مرد رفت
به بهانه انتشار نسخه ترمیم شده «رگبار» ساخته بهرام بیضایی

امیر حسین سیادت