شماره ۱۶ / بهار ۹۵

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش فرصتی ست برای طرح موضوعات سینمایی؛ در هر شماره مجموعه مقالاتی در حد طرح موضوع، برای اشاره به یک ایده یا برای احیای یک نکته و ماجرا گردآوری می شوند. «پنجره عقبی» در پی تکرار الگوی «پرونده های موضوعی» مرسوم نیست، بلکه قصد دارد به موضوع خود به عنوان ابژه ای برای «دید زدن» بپردازد.

بی بی اس، از سر تا قلب ها
درباره تاریخچه کمپانی بی بی اس

نوشته ج. هوبرمن / ترجمه کتایون یوسفی

سینمای گفتگوهای خاموش
درباره پیتر باگدانوویچ و آثارش

نوشته پیتر تونگت / ترجمه فرزام امین صالحی

قلب وحشی
درباره «ایزی رایدر» ساخته دنیس هاپر

نوشته مت سولرزایت / ترجمه بهنام باقری

انزوا
درباره «پنج قطعه آسان» ساخته باب رافلسون

نوشته کنت جونز / ترجمه رعنا طاهرزاده

رویابین آمریکایی: راهی به سوی خانه نیست
درباره «ایزی رایدر» و حواشی آن

نوشته علی سینا آزری

غرابت ممکن، قرابت ناممکن
مروری بر کارنامه باب رافلسون

نوشته آیین فروتن