شماره ۱۶ / بهار ۹۵

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

زنگ تفریح / مسابقه

در این بخش بنا داریم علاوه بر ایجاد فرصتی برای سرگرمی و تفنن، مجالی هم برای آزمودن خلاقیت روایت نویسی خوانندگان فراهم آوریم. اساس کار، سه تصویر ظاهرا نامرتبط (درج شده در مجله) است که باید «مربوط شوند».اسمش را هر چه می پسندید بگذارید: طرحی برای فیلمنامه، خلاصه نویسی، روایت تصویری و غیره. جز حجم نوشته محدودیت دیگری در کار نیست. ترتیب عکسها، نوع روایت، «قهرمان» قصه، ژانر، همه وهمه به انتخاب شماست.

حجم نوشته حداکثر تا ۲۰۰ کلمه در محیط نرم افزار word قابل قبول است.
مهلت شرکت: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
روایت های خود را به آدرس info@filmkhanehmag.com ایمیل کنید و حتما فارسی بنویسید. در انتهای نوشته های خود، نام و شماره تماس فراموش نشود.


جوایز نفرات اول، دوم و سوم از این قرار است:
نفر اول: ۳۰۰ هزار تومان
نفر دوم: ۲۰۰ هزار تومان
نفر سوم: اشتراک یکساله مجله فیلمخانه