شماره ۱۷ / تابستان ۹۵

نسخه الکترونیک این شماره

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش در پی انعکاس هر گونه فعالیتی است که عامل مشترک فیلم و سینما آنها را به هم پیوند داده: فعالیتهایی که از نظر تنوع، گستردگی، اهمیت و تاثیرگذاری، منحصر به فرد هستند و در زندگی روزمره، نقشی یکه و جایگزین ناپذیر یافته اند. مصداقها و مثالها فراوانند: دوره های فیلم بینی دوستانه و رسمی، حضور در جشنواره ها، انواع کارگاه ها، فیلمسازی شخصی، گپ و گفتهای سینمایی در خانه ها، کافه ها و اینترنت و غیره. در «زندگی شهری» بنا داریم از چنین فعالیتهایی بگوییم، از تجربه های دوستداران و عشاق فیلم با زبان و قلم خود آنان.

از گوشه و کنار کن
نگاهی به جوایز شصت و نهمین دوره جشنواره فیلم کن

نوشین دیانت

بهترین ایده ها کار می کنند!
مسترکلاس ویلیام فریدکین در جشنواره کن ۲۰۱۶

گفتگوی میشل سیمان و ویلیام فریدکین / ترجمه سعید نوری

این جشنواره کوچک قرمز رنگ
گزارشی از سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر

آزاده جعفری

آخر هفته ها

آرش خسرونژاد


سالهاست که فارغ از ژانرهای سینمایی، کشور سازنده و سال تولید فیلم ها، اهمیت جشنواره ای و جایزه ای آنها و فارغ از میزان توفیق گیشه و جلب نظر منتقدین و مخاطبین سینما به تماشای فیلمهای سینمایی نشسته ام. برایم خالی از اهمیت بود و هست که این فیلم به کدام جریان سینمایی تعلق دارد، چقدر دیگران فیلم را سخیف شمرده اند و چقدر آن را غنی و دست نیافتنی دانسته اند، و همیشه همین هیجان اینکه پای تماشای فیلمی بنشینم که تا به حال ندیده ام برایم کافیست. این سنت تماشای فیلم ...