شماره ۱۹ / زمستان ۹۵

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

سینمای ایران

فیلمخانه ملی ایران

سینما و زندگی
نگاهی به سینمای عباس کیارستمی

نوشته ژان-فیلیپ تسه / ترجمه راز گلستانی فرد

یادداشتهایی درباره فیلم فروشنده

میلاد دارایی
سیاوش خائف
حسین عیدی زاده
یاشار نورایی
امیر خضرایی منش
بشیر سیاح
حسین توکلی

سامورایی زن در تهران
نقدی درباره فیلم «من» ساخته سهیل بیرقی

روبرت صافاریان