شماره ۱۹ / زمستان ۹۵

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش در پی انعکاس هر گونه فعالیتی است که عامل مشترک فیلم و سینما آنها را به هم پیوند داده: فعالیتهایی که از نظر تنوع، گستردگی، اهمیت و تاثیرگذاری، منحصر به فرد هستند و در زندگی روزمره، نقشی یکه و جایگزین ناپذیر یافته اند. مصداقها و مثالها فراوانند: دوره های فیلم بینی دوستانه و رسمی، حضور در جشنواره ها، انواع کارگاه ها، فیلمسازی شخصی، گپ و گفتهای سینمایی در خانه ها، کافه ها و اینترنت و غیره. در «زندگی شهری» بنا داریم از چنین فعالیتهایی بگوییم، از تجربه های دوستداران و عشاق فیلم با زبان و قلم خود آنان.

خوب، بد، زشت
پرسه ای در جشنواره کن ۲۰۱۶

علیرضا رسولی نژاد

بگذار همچنان بچرخد
هنر رو به زوالِ آپاراتچی ها، به روایت تصویر

عکس: ریچارد نیکلسن / ترجمه امیر خضرایی منش

لوکیشن ها: در حال و هوای جَز

امیر خضرایی منش

برهوت فراوانی
درباره ویدئوهای اینستاگرامی

سیاوش خائف

از فیلم و شیاطین دیگر
گزارش جشنواره لندن

فاطمه احمدی

بررسی تطبیقی فیلم و رمان «بچه ی رزمری»

محمد قائد، روبرت صافاریان و رضیه انصاری