شماره ۲ / پاییز ۹۱

صفحه اصلی

اشتراک

تماس با ما

© 2013 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

موسیقی فیلم

هنر آهنگسازی فیلم (قسمت دوم)

هنر آهنگسازی فیلم (قسمت دوم)
نوشته کاترین کَلینک / ترجمه امید رهنمایی