شماره ۲۳ / بهار و تابستان ۹۷

صفحه اصلی

اشتراک

تماس با ما

© 2013 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

سرنوشت غم‌انگیز یک سرگرمی باشکوه فارسی
گفت‌و‌گویی درباره سینمای ایران

علیرضا رسولی نژاد و پویان عسگری