شماره ۲۴ / پاییز و زمستان ۹۷

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

فیلم و داستان
«سرگیجه» هیچکاک و «سرگیجه» پروست

نوشته ریچارد ئ. گودکین / ترجمه امیر خضرایی منش

میراث برناردو برتولوچی کلافی درهم تنیده

نوشته دیوید هادسون / ترجمه بشیر سیاح

ملاقات در ویلای مالاپارته
درباره نقاشی‌های لوک تویمانز

نوشته سیاوش خائف

مقدمه‌ای بر موج نو سینمای ژاپن

گردآوری، ترجمه و تلخیص بصیر علاقه‌بند

درباره مایا درن

نیاز ساغری

جادویی که جدید است
مایا درن

نوشته نیاز ساغری

سینما و نقاشی

نوشته آندره بازن / ترجمه محمدرضا شیخی