شماره ۲۴ / پاییز و زمستان ۹۷

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش در پی انعکاس هر گونه فعالیتی است که عامل مشترک فیلم و سینما آنها را به هم پیوند داده: فعالیتهایی که از نظر تنوع، گستردگی، اهمیت و تاثیرگذاری، منحصر به فرد هستند و در زندگی روزمره، نقشی یکه و جایگزین ناپذیر یافته اند. مصداقها و مثالها فراوانند: دوره های فیلم بینی دوستانه و رسمی، حضور در جشنواره ها، انواع کارگاه ها، فیلمسازی شخصی، گپ و گفتهای سینمایی در خانه ها، کافه ها و اینترنت و غیره. در «زندگی شهری» بنا داریم از چنین فعالیتهایی بگوییم، از تجربه های دوستداران و عشاق فیلم با زبان و قلم خود آنان.

بار دیگر جشنواره‌ای که دوست می‌دارم
گزارشی از چهل‌و‌سومین دوره جشنواره فیلم تورنتو

مهدی پیله‌وران

بوتیک
گزارشی از پنجاه‌و‌ششمین دوره فستیوال فیلم نیویورک

مهدی امیدواری

جاه‌طلبی، شانس و رحمت خداوند
گزارشی از دوازدهمین جشنواره سینما حقیقت

علیرضا رسولی‌نژاد

شب پس‌زمینه من نیست
نگاهی به تصویر پاریس در فیلم «نیمه‌شب در پاریس»

میلاد دارایی

نگاهی به چهلمین دوره «نوعی نگاه» جشنواره کن

راز گلستانی فرد

آستر و لولو
گزارشی از نمایش دو فیلم پل آستر در متروگراف نیویورک

مهدی امیدواری