شماره ۳ / زمستان ۹۱

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

بساط بی بساط : مروری تندگذر بر چهار فیلم متاخر عبدالرضا کاهانی
نوشته امیر خضرایی منش


مواجهه با مقوله ای به نام سینما در این سالها وضعیتی حتی پیچیده تر از پیش پیدا کرده است. بسیاری حالا در منازل شان و پای نمایشگرهای بزرگ خانگی، آثار قدیمی و جدید سینمای جهان را تماشا می کنند و برای خواندن مطالبی پیرامون این آثار به اینترنت رجوع می کنند.
...

از تصویر به حضور : پرسه هایی پیرامون یک فیلم پرسه زن
نوشته وحید مرتضوی


درباره «چیزهایی هست که نمی دانی» ساخته فردین صاحب الزمانی

صدایش قصه گو بود ...


به یادبود فهیمه راستکار، دوبلر، گوینده و بازیگر قدیمی سینما و تئاتر