شماره ۴ و ۵ / بهار و تابستان ۹۲

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

خندیدن پیش از نیمه شب
درباره «هولی موتورز»، ساخته لئوس کاراکس

نوشته ژان سباستین شووَن / ترجمه راز گلستانی فرد

خون تازه
درباره «شب جوان است»، ساخته لئوس کاراکس

نوشته سرژ دنی / ترجمه سوفیا مسافر

جاذبه های مرگبار
درباره «تابو»، ساخته میگل گومش

نوشته هادن گست / ترجمه علی کرباسی

موقت و در حاشیه
درباره «استاد»، ساخته پل توماس اندرسون

نوشته استوارت کلاوانس / ترجمه آزاده جعفری

نوارهای اندرسون
گفت و گو با پل توماس اتدرسون

جیمز بِل / ترجمه سوفیا مسافر

نگاه به اینجا و اکنون
درباره «لینکلن»، ساخته استیون اسپیلبرگ

نوشته کنت جونز / ترجمه نوید پورمحمدرضا

دلِ دیکسی
درباره «جانگوی رها شده»، ساخته کوئنتین تاراانتینو

نوشته جفری اُبراین / ترجمه کیوان سررشته

وفاداری تا پایان
گفت و گو با ژان ترینتینان به بهانه نمایش «عشق»

جوآن دوپُن / ترجمه مهدی ملک

طاعونی در راه
مروری بر «آنها را با ملایمت بکش»، ساخته اندرو دومینیک

نوشته محمد وحدانی

الهیات شکار
مروری بر «شکار»، ساخته توماس وینتربرگ

نوشته حسام امیری

بوروکراسی کشتنِ بن لادن
مروری بر «سی دقیقه نیمه شب»، ساخته کاترین بیگلو

نوشته امیر خضرایی منش

یک روز با اوریدیس
مروری بر «هنوز هیگ گیز ندیده اید»، ساخته آلن رنه

نوشته محمد وحدانی