شماره ۴ و ۵ / بهار و تابستان ۹۲

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش در پی انعکاس هر گونه فعالیتی است که عامل مشترک فیلم و سینما آنها را به هم پیوند داده: فعالیتهایی که از نظر تنوع، گستردگی، اهمیت و تاثیرگذاری، منحصر به فرد هستند و در زندگی روزمره، نقشی یکه و جایگزین ناپذیر یافته اند. مصداقها و مثالها فراوانند: دوره های فیلم بینی دوستانه و رسمی، حضور در جشنواره ها، انواع کارگاه ها، فیلمسازی شخصی، گپ و گفتهای سینمایی در خانه ها، کافه ها و اینترنت و غیره. در «زندگی شهری» بنا داریم از چنین فعالیتهایی بگوییم، از تجربه های دوستداران و عشاق فیلم با زبان و قلم خود آنان.

برج ایفل و پاریسِ «چهارصدضربه»
بازنگری اولین فیلم بلند فرانسوا تروفو از منظر شهری

نوشته بابک کریمی

درام فضا
نگاهی به «در شهر سیلویا»، ساخته خوزه لوئیس گِرین

نوشته علی سیناآزری

جسی از باب پرسید: تو می خوای شبیه من باشی یا می خوای خود من باشی؟

نوشته علیرضا محمدی و ماهور زهرایی

ماجراهای رزی فیلم بازه
قسمت اول: شناخت شناسی مامانِ دوستِ عمو بهرام

طراحی و نوشته منصوره حکمت شعار

«یک رمانس دانشگاهی مرگبار»
قطعه ای از رمان

نوشته محمود سعیدنیا