شماره ۶ / پاییز ۹۲

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

مولفه های معنایی و سبکی سینمای ترنس مالیک
نوشته دیوید دیویس / ترجمه نوید پورمحمدرضا


ترنس مالیک یکی از مشهورترین و در نزد منتقدین، تحسین شده ترین کارگردان معاصر آمریکایی ست. او البته واجد شمایلی رمزآلود نیز هست که در کارنامه کاری اش غیبتی بیست ساله به چشم می خورد؛ اینکه او در این بیست سال کجا بوده و چه می کرده همچنان روشن نیست. مالیک عامدانه از هر گونه ارتباط با رسانه ها خودداری می کند، به نحوی که تا پیش از اکران نخستین فیلمش، «برهوت»، هیچ مصاحبه ای از او در دست نیست.
...

گانگستر همچون یک قهرمان تراژیک
نوشته رابرت ورشو / ترجمه فرزام امین صالحی


آمریکا، به مثابه یک نظام اجتماعی و سیاسی، معتقد به یک برداشت شاد از زندگی است. غیر از این نمی تواند باشد. مفهوم تراژدی یک موهبت جوامع اشرافی ست، که در آنها سرنوشت فرد دارای اهمیت سیاسی مستقیم و مشروعی پنداشته نمی شود، که با یک نظام اخلاقی ثابت و مافوق سیاسی - یعنی بی چون و چرا - تعیین شود.
...

ارواح خسته درباره «پل های مدیسون کانتی» ساخته کلینت ایستوود
نوشته ریچارد کامبز / ترجمه آرش منصور گرگانی


و اکنون تغزلی هست و پیوندی شگفت میان خانه ها و نیروها: همکاری دوکمپانی استیون اسپیلبرگ و کلینت ایستوود. این است که «پل های مدیسون کانتی» را بدل به یک همکاری نامتعارف می کند
...