شماره ۶ / پاییز ۹۲

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

اینجا چه کسی راوی است؟ شرحی بر تمهیدات روایی در سینمای اصغر فرهادی
نوشته نوید پورمحمدرضا

«گذشته» و مروری بر شخصیت های زن در سینمای اصغر فرهادی
نوشته سوفیا مسافر

این «خانه سینما» که میگن چیه؟
نوشته روبرت صافاریان

ما نیز روزگاری ... نگاهی به کتاب «روزشمار سینمای ایران»
نوشته امیر خضرایی منش

اِدِر نجار و پاییزی که از راه می رسد به یاد اصغر افضلی، دوبلر
نوشته هاجر سعیدی