شماره ۶ / پاییز ۹۲

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش فرصتی ست برای طرح موضوعات سینمایی؛ در هر شماره مجموعه مقالاتی در حد طرح موضوع، برای اشاره به یک ایده یا برای احیای یک نکته و ماجرا گردآوری می شوند. «پنجره عقبی» در پی تکرار الگوی «پرونده های موضوعی» مرسوم نیست، بلکه قصد دارد به موضوع خود به عنوان ابژه ای برای «دید زدن» بپردازد.

در باب شاعرانگی! نگاهی به سینمای معاصر فرانسه
نوشته استفان دُلُرم / ترجمه راز گلستانی فرد

نباید به لذت حسرت تسلیم شد نگاهی به «استاد بزرگ» ساخته وونگ کار-وای
نوشته ژان کریستف فراری / ترجمه سوفیا مسافر

ترسیم یک روحیه گفتگو با وونگ کار-وای درباره «استاد بزرگ»
میشل سیمان، ادرین گومبو و هربرت نیوگره / ترجمه رعنا طاهر زاده

من و سلین و جسی درباره «پیش از نیمه شب» ساخته ریچارد لینکلیتر
نوشته گرگوری والنس / ترجمه محمدرضا شیخی

درست مثل همه ما گفتگو با ریچارد لینکلیتر درباره «پیش از نیمه شب»
ترجمه علی کرباسی

غیر ممکن واقعیت می شود گفتگو با کارلوس ریگاداس درباره «پس از ظلمت، نور»
نوشته رابرت کولر / ترجمه مهدی ملک

حرکت دایره وار احساس درباره «در سرزمین دیگر» ساخته هونگ سانگ-سو
نوشته ژان سباستین شووَن / ترجمه محمدرضا شیخی

در میانه خانه تا جزیره درباره «ماد» ساخته جف نیکولز
ترجمه وحید مرتضوی

در اعماق مروری بر «در مه» ساخته سرگی لوزنیتسا
نوشته محمد وحدانی

زمان در بازی گوی ها مروری بر «شب آن سوی خیابان» ساخته رائول روئس
نوشته علی سینا آزری