شماره ۷ / زمستان ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

این بخش فرصتی ست برای طرح موضوعات سینمایی؛ در هر شماره مجموعه مقالاتی در حد طرح موضوع، برای اشاره به یک ایده یا برای احیای یک نکته و ماجرا گردآوری می شوند. «پنجره عقبی» در پی تکرار الگوی «پرونده های موضوعی» مرسوم نیست، بلکه قصد دارد به موضوع خود به عنوان ابژه ای برای «دید زدن» بپردازد.

مقدمه: با همان تنهایان
نوشته نوید پورمحمدرضا / امیر خضرایی منش

یک پرونده باز-و-بسته درباره «زودیاک» ساخته دیوید فینچر
نوشته کنت جونز / ترجمه سوفیا مسافر

شخصیت های نمایش درباره «رفتگان» ساخته مارتین اسکورسیزی
نوشته ژان-پیر گرن / ترجمه فرزام امین صالحی

سابقه خشونت: دیئید کراننبرگ به قصد کشت شلیک می کند
درباره «سابقه خشونت» ساخته دیوید کراننبرگ
نوشته کنت جونز / ترجمه نیاز ساغری

زیر آفتاب نیمه شب درباره «بی خوابی» ساخته کریستوفر نولان
نوشته ایمی تویین / ترجمه رعنا طاهرزاده

جهان اشباح درباره «کوکب سیاه» ساخته برایان دی پالما
نوشته کیث اولریک / ترجمه حمید خداپناهی

پیکرهایی بی آغوش پیه تا
پرسه هایی در جهان مایکل مان از خلال سه فیلم «سارق»، «مخمصه» و «شریک جرم»
نوشته امیر خضرایی منش

خرام خسته برف های نو درباره «در بروژ» ساخته مارتین مک دونا
نوشته علی نعمت اللهی

حتی بهتر از آمریکایی ها درباره «خاطرات جنایت» ساخته بونگ جون-هو
نوشته وحید مرتضوی

جیمز گری: قصه گوی تراژدی های جنایی مروری بر سه فیلم جنایی جیمز گری
نوشته آزاده جعفری

نروید انگلیس! مروری بر «قاپ زنی» ساخته گای ریچی
نوشته آرش حقیقی

شب های ملال زیادی در پیش است مروری بر «مردی از لندن» ساخته بلا تار
نوشته نوید پورمحمدرضا