شماره ۷ / زمستان ۹۳

صفحه اصلی

اشتراک

تماس با ما

© 2013 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

زنگ تفریح / مسابقه

برنده این شماره: هومن افتخاری

در این بخش بنا داریم علاوه بر ایجاد فرصتی برای سرگرمی و تفنن، مجالی هم برای آزمودن خلاقیت روایت نویسی خوانندگان فراهم آوریم. اساس کار، سه تصویر ظاهرا نامرتبط است که باید «مربوط شوند».اسمش را هر چه می پسندید بگذارید: طرحی برای فیلمنامه، خلاصه- نویسی، روایت تصویری و غیره. جز حجم نوشته محدودیت دیگری در کار نیست. ترتیب عکسها، نوع روایت، «قهرمان» قصه، ژانر، همه وهمه به انتخاب شماست.