شماره ۹ / تابستان ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

آرشیو

طیف مضامین مطرح شده در این بخش گسترده است: ایده های تئوریک، فنی، تاریخ سینمایی و غیره، در قالبهای متنوع: مقاله، تک نگاری، یادداشت نویسی و غیره. در «آرشیو» بناست حوزه ها و وجوه مختلف سینما را از جوانب و نظرگاه های مختلف بررسی کنیم.

خاطره نمی داند که این چهره را که به او داد
مجموعه مقالاتی در یادبود آلن رنه

سندهایی از یک حقیقت نامستند!
در معرفی سه مستند هنری آلن رنه / امیر خضرائی منش
اخلاق بازنمایی / بازنمایی اخلاق
نکاتی درباره زیبایی شناسی در فیلم های اولیه آلن رنه / مازیار اسلامی
سایه روشن های سینمای «هایپرلینک»
و موردی قدرنادیده «عموی آمریکایی من» از آلن رنه / نوید پورمحمدرضا